Plaćanje oglašavanja se vrši:
SMS porukom mobil telefonom prema upustvima koja se pojavljuju, pri ispunjavanju formulara .
Ako se odlučite platiti debitnom karticom, kliknite na link plaćanja s platnim karticama i slijedite upute !