Naplaćivanje oglašavanja se sada ne vrši , iako rješenja postoje:
SMS porukom mobil telefonom prema upustvima koja se pojavljuju, pri ispunjavanju formulara cijena 1,4 KM.
Ako se odlučite platiti debitnom karticom, kliknite na link plaćanja s platnim karticama i slijedite upute !