Broj pregleda oglasa: 228
Oglas: 2011-12-20 19:11:58
Region: Severnobanatski
Svi proizvodi u regionu


Grad: Kikinda
Svi proizvodi u mjestu


Prodaja/Kupovina: Prodaja
Kategorija:
Građevinski materijal
Svugdje ista kategorija

Kategorija proizvoda:
Crijep
Svugdje ista kategorija proizvoda


Naziv proizvoda ili usluge:
Crijep Olučar
Svugdje isti naziv


Art_nr/Model/Branša/Autor:
SRPS EN 539-2
Svugdje ista oznaka


Cijena proizvoda :
Upit

Opis:

Dimenzije : 405 x 245 mm Pokrivne dimenzije : 335x300x205 mm Masa : 2,6kg Razmak letava : cca 335 mm Za 1 m² krova potrebno je 14,6 komada crepa. Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B. • U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. • U slučaju da je nagib krova od 15°-22° obavezna je primena sekundarnog krovnog pokrivača - hidroizolacije. • U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem.Kontakt informacije :
Ime / Firma:
Toza Marković a.d.
Svi firmini proizvodi


Adresa: Bašaidski drum 62,23300Map

Telefon_nr: +381 230 422 640

E_mail: office@toza.co.rs Poslati email

Web site: http://www.toza.co.rs/

Brisanje Oglasa Ovdje.


Urđivanje oglasa Ovdje.